Hvor er apparatet som skal ivareta menn i krise?

Hvem ender opp med å drepe sin partner, ekspartner eller nære kvinnelige familiemedlemmer? I altfor mange drapssaker med kvinnelige ofre er det snakk om partnerdrap, og i syv av ti partnerdrap finnes det en volds-historikk. I disse sakene er det ekstra tragisk når kvinnen har forsøkt å få hjelp, men ikke fått det.