Endringene i bioteknologiloven er en seier likestillingen og tillitssamfunnet

Endringen i bioteknologiloven har ingenting med Downs syndrom og gjøre, og det er feil på så mange plan at den igjen, og igjen dreies over til å handle om akkurat det. Endringene handler om en ting, og kun en ting: kvinners rett til å bestemme over egen kropp – og samfunnets tillit til at kvinner evner å ta velinformerte og gode valg.

De kontroversielle endringene i bioteknologiloven ble vedtatt tirsdag 26. mai – av et storting som var fysisk samlet men splittet i troen på sine medmenneskers moralske vurderingsevne.

Kort oppsummert ble det på stortinget denne uken vedtatt fire historiske endringer i loven. Eggdonasjon blir lovlig (for par), assistert befruktning for enslige blir lovlig, alle gravide får tilbud om tidlig ultralyd og blodprøve (KUB), alder for risikosvangerskap settes ned fra 38 til 36 og i tilfeller der det er medisinske årsaker til dette vil kvinner få tilbud om NIPT-test. Også andre som ønsker testen kan ta denne, men må da betale for den selv.

Hva gjør at motstandere av endringene ser seg selv som så høyverdige og overlegne moralsk at de skal regulere våre kropper og mest personlige livsvalg? Hvorfor er det de som tror det verste om folk som roper høyest om sviktende moral og menneskeverd? Denne typen mistro skaper fordømmelse og skam fremfor medmenneskelig, forståelse og aksept.

Det er særlig den siste endringen (NIPT) som vekker harme og engasjement. Sak på sak kommer frem i media og sosiale medier, der foreldre til barn med Downs syndrom forteller om akkurat sitt barn, og at endringen er likestilt med et samfunn som mener at deres barn ikke fortjener å leve.

Det er selvsagt trist at disse foreldre opplever endringene på den måten de gjør. Det er også svært forstyrrende, og ødeleggende for en viktig debatt. For er egentlig denne endringen det samme som å trykke på speed-knappen mot det fryktede og meget omtalte sorteringssamfunnet?

Jeg vil påstå at nei, det er det på ingen måte. De som er annerledes er ikke truet fordi kvinner får ta informerte og selvstendige valg. Vi er alle forskjellige, med forskjellige liv og nettopp derfor trenger vi muligheten til å ta forskjellige valg. Det er ikke slik at det å utvide kvinners rettigheter og selvbestemmelse, innskrenker noen annens. Rettigheter er ikke en kake – det blir ikke færre stykker til resten av samfunnet selv om kvinner nå får et ekstra.

Også debatten om assistert befruktning for enslige og eggdonasjon sporer tidvis helt av. Det er uheldig at ikke enslige kvinner fikk tilgang til eggdonasjon som en del av pakka, men sånn utover det er endringene en stor seier for kvinners valgfrihet.

Hvorfor later så mange til å tro at kvinner umiddelbart kommer til å forkaste samliv og partnere fullstendig, stille seg i kø for assistert befruktning for så å booke time for abort ved det minste tegn til avvik? Og når vi først er igang, hvem tror egentlig at det blir en ny kollektiv trend å fryse ned eggene sine til du er midt i 40-årene? Ikke jeg, men jeg heier på at det åpnes opp for muligheten!

Jeg er nå 37, og hadde endringen skjedd før jeg fødte for 11 måneder siden hadde jeg vært i gruppen som fikk tilbudet (over 36 altså). Jeg hadde takket ja. Ikke fordi jeg er redd for å få et barn med funksjonvariasjoner, men fordi jeg selv ønsker å ta det valget – basert på all tilgjengelig informasjon.

Å teste/få gjennomført fosterdiagnostikk er valgfritt. Det er absolutt ingen tvang. Jeg applauderer, og håper dette er starten på et enda mer likestilt og samfunn! Den smale moralens voktere kan endelig avtre – vi klarer, sjokkerende for mange, å ta avgjørelser selv.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *